• Email: info@isc-automation.vn
 • Điện Thoại: 090 984 1025

Ứng Dụng Servo và Thông Số Cài Đặt Liên Quan

 • Chủ Nhật , 18:32 Ngày 31/01/2021
 • Servo có 3 chế độ điều khiển cơ bản:

  - Điều khiển vị trí

  - Điều khiển tốc độ

  - Điều khiển lực căng

   

  1. Chế độ điều khiển vị trí - P mode:

  Sơ đồ kết nối:

  Nguyên lý hoạt động:

             Tín hiệu điều khiển của chế độ P là tín hiệu xung ngoài được cấp từ bộ phát xung, PLC,… Tín hiệu xung kèm với hướng cho phép điều khiển góc quay của motor servo. Servo Delta ASDA-B hỗ trợ 3 kiểu xung ngõ vào: AB phase pulse, CW + CWW pulse, Pulse + Direction. Tần số xung ngõ vào tối đa là 500kpps (Line Driver), 200kpps (Open Collector).

  Thông số cài đặt liên quan

   

  2. Chế độ điều khiển tốc độ - S mode:

  Sơ đồ kết nối

  Cài đặt thông số tốc độ

             • P1-01 = 2 (Speed Control Mode)

             • P2-10 = 101 (Servo On)

             • P2-11 = 102 (Reset)

             • P2-12 = 114 (Speed Command Selection)

             • P2-13 = 115 (Speed Command Selection)

  Nguyên lý hoạt động:

  •Servo ASDA-B hỗ trợ 2 loại nguồn điều khiển tốc độ:
            + Tín hiệu analog từ bên ngoài: -10V ~ +10V
            + Thông số cài đặt tốc độ bên trong: P1-09 ~ P1-11
           •Tốc độ motor servo được điều khiển bởi việc điều chỉnh tín hiệu analog từ bên ngoài hoặc thông qua các công tắc chuyển mạch SPD0 và SPD1 lựa chọn tốc độ cài đặt sẵn trong nhóm thông số P1-09 ~ P1-11.

  Thông số cài đặt liên quan

   

  3. Chế độ điều khiển lực căng - T mode:

  Sơ đồ kết nối:

  Cài đặt thông số lực căng

             •P1-01 = 3 (Torque Control Mode)

             •P2-10 = 101 (Servo On)

             •P2-11 = 102 (Reset)

             •P2-12 = 116 (Torque Command Selection)

             •P2-13 = 117 (Torque Command Selection)

  Nguyên lý hoạt động

             •Servo ASDA-B hỗ trợ 2 loại nguồn điều khiển torque:

             + Tín hiệu analog từ bên ngoài: -10V ~ +10V

             + Thông số cài đặt torque bên trong: P1-12 ~ P1-14

             •Torque của motor servo được điều khiển bởi việc điều chỉnh tín hiệu analog từ bên ngoài hoặc thông qua các công tắc chuyển mạch TCM0 và TCM1 lựa chọn giá trị torque cài đặt sẵn trong nhóm thông số P1-12 ~ P1-14.

  Thông số cài đặt liên quan

  Bài Viết Liên Quan
  TOP

  090 984 1025