• Email: info@isc-automation.vn
 • Điện Thoại: 090 984 1025

Ứng Dụng Servo Điều Khiển Vị Trí Với PLC Delta

 • Chủ Nhật , 19:28 Ngày 31/01/2021
 • Chương trình demo chi tiết cách kết nối, cài đặt, vận hành cho ứng dụng servo điều khiển vị trí được điều khiển phát xung bởi plc Delta.

  Sơ đồ kết nối

  Cài đặt::

             •P1-00 = 2 (Pulse + Direction)

             •P1-01 = 0 (Position Control Mode)

             •P2-10 = 101 (Servo On)

  Nguyên lý hoạt động:

             •Nhấn ENABLE cho phép Servo On

             •Nhấn FWR để Servo quay thuận 45o

             •Nhấn REV để Servo quay nghịch 45o

                  + Y0: tín hiệu Servo On

                  + Y10: tín hiệu điều khiển góc quay

                  + Y11: tín hiệu điều khiển chiều

  Chương trình PLC:

  Ý nghĩa câu lệnh PLC:

             •S1: số xung ngõ ra. PLC-SC hỗ trợ câu lệnh 32bit (-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647). Dấu +/- xác định cho hướng thuận/nghịch.

             •S2: tần số xung ngõ ra. PLC-SC tần số phát xung từ 100 ~ 100,000Hz.

             •D1: ngõ ra phát xung. Khai báo phụ thuộc vào model PLC.

             •D2: ngõ ra xác định hướng. Hoạt động ngõ ra này phụ thuộc vào S1. Khi S1 là “+” thì D2 sẽ On, khi S1 là “-” thì D2 sẽ Off.

  Bài Viết Liên Quan
  TOP

  090 984 1025