• Email: info@isc-automation.vn
 • Điện Thoại: 090 984 1025
 • Doanh Nghiệp Bắc Âu Cho Lao Động Nghỉ Hè Hơn Một Tháng
 • Thứ Ba, 08:38 Ngày 29/10/2019

  Doanh Nghiệp Bắc Âu Cho Lao Động Nghỉ Hè Hơn Một Tháng

  Theo Hiệp hội dệt Indonesia (API) thì xuất khẩu hàng may mặc từ Indonesia nhiều khả năng giữ ổn định năm nay tại mốc 11,9 tỷ đô la, giống như mức đạt được của năm 2016. Việc thành lập hàng chục kho ngoại quan trong những tháng gần đây và thiết lập các tuyến hàng hải mới từ Gedebage ở Tây Java tới cảng Tanjung Priok ở Jakarta đã hỗ trợ xuất khẩu.

 • Doanh Nghiệp Bắc Âu Cho Lao Động Nghỉ Hè Hơn Một Tháng
 • Thứ Ba, 08:38 Ngày 29/10/2019

  Doanh Nghiệp Bắc Âu Cho Lao Động Nghỉ Hè Hơn Một Tháng

  Theo Hiệp hội dệt Indonesia (API) thì xuất khẩu hàng may mặc từ Indonesia nhiều khả năng giữ ổn định năm nay tại mốc 11,9 tỷ đô la, giống như mức đạt được của năm 2016. Việc thành lập hàng chục kho ngoại quan trong những tháng gần đây và thiết lập các tuyến hàng hải mới từ Gedebage ở Tây Java tới cảng Tanjung Priok ở Jakarta đã hỗ trợ xuất khẩu.

 • Doanh Nghiệp Bắc Âu Cho Lao Động Nghỉ Hè Hơn Một Tháng
 • Thứ Ba, 08:38 Ngày 29/10/2019

  Doanh Nghiệp Bắc Âu Cho Lao Động Nghỉ Hè Hơn Một Tháng

  Theo Hiệp hội dệt Indonesia (API) thì xuất khẩu hàng may mặc từ Indonesia nhiều khả năng giữ ổn định năm nay tại mốc 11,9 tỷ đô la, giống như mức đạt được của năm 2016. Việc thành lập hàng chục kho ngoại quan trong những tháng gần đây và thiết lập các tuyến hàng hải mới từ Gedebage ở Tây Java tới cảng Tanjung Priok ở Jakarta đã hỗ trợ xuất khẩu.

 • Doanh Nghiệp Bắc Âu Cho Lao Động Nghỉ Hè Hơn Một Tháng
 • Thứ Ba, 08:38 Ngày 29/10/2019

  Doanh Nghiệp Bắc Âu Cho Lao Động Nghỉ Hè Hơn Một Tháng

  Theo Hiệp hội dệt Indonesia (API) thì xuất khẩu hàng may mặc từ Indonesia nhiều khả năng giữ ổn định năm nay tại mốc 11,9 tỷ đô la, giống như mức đạt được của năm 2016. Việc thành lập hàng chục kho ngoại quan trong những tháng gần đây và thiết lập các tuyến hàng hải mới từ Gedebage ở Tây Java tới cảng Tanjung Priok ở Jakarta đã hỗ trợ xuất khẩu.

TOP

090 984 1025