• Email: info@isc-automation.vn
 • Điện Thoại: 090 984 1025

Các Phương Pháp Vận Hành Biến Tần & Thông Số Cài Đặt Liên Quan

 • Thứ Tư , 08:47 Ngày 02/09/2020
 • Biến tần thường được điều khiển qua các cách cơ bản như:

  - Điều khiển qua Panel trên biến tần

  - Điều khiển qua PLC hoặc mạch ON/OFF bên ngoài

  - Điều khiển qua HMI hoặc mạng truyền thông công nghiệp

  1. Hoạt động tần số, điều khiển trên bàn phím

  Cài đặt:

  00-20 = 0 (tần số thay đổi bởi bàn phím)

  00-21 = 0 (hoạt động thay đổi bởi bàn phím)

  00-22 = 0 (dừng hãm)

  01-12 = 10 (thời gian tăng tốc 10s)

  01-13 = 10 (thời gian giảm tốc 10s)

  Chú ý: thời gian tăng, giảm tốc cài đặt phụ thuộc vào đặc tính tải

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Hoạt động nút nhấn ngoài, thay đổi tần số trên biến trở ngoài

  Cài đặt:

  00-20 = 2 (tần số thay đổi bởi ngõ vào analog)

  00-21 = 1 (hoạt động bởi tín hiệu ngoài)

  03-00 = 1 (chọn AVI làm lệnh tần số)

  00-22 = 1 (dừng tự do)

  01-12 = 6 (thời gian tăng tốc 6s)

  Chú ý: thời gian tăng, giảm tốc cài đặt phụ thuộc vào đặc tính tải

   

                                       

   

  3. Hoạt động điều khiển ngoài, nhiều cấp tốc độ

  Cài đặt:

  00-20 = 0 (chỉnh tần số Master bởi bàn phím)

  00-21 = 1 (hoạt động bởi tín hiệu ngoài)

  02-01 = 1 (lệnh tần số 1)

  02-02 = 1 (lệnh tần số 2)

  02-03 = 1 (lệnh tần số 3)

  02-04 = 1 (lệnh tần số 4)

                                  

   

  4. Hoạt động qua cổng truyền thông RS485

  Cài đặt:

  00-20 = 1 (tần số thay đổi bởi truyền thông RS485)

  00-21 = 2 (hoạt động bởi truyền thông RS485)

  09-00 = 1 (địa chỉ thiết bị = 1)

  09-01 = 9.6 (tốc độ truyền thông 9600bps)

  09-04 = 2 (giao thức ASC II, 7, E, 1)  

  Các thanh ghi liên quan: (thao khảo chương 12 – VFD2000 User Manual)

  Chú ý:

  - Khi điều khiển truyền thông với máy tính cần thêm bộ chuyển đổi IFD6530 hoặc IFD6500

  - Giữa thiết bị Master và Slaver phải khai báo cùng giao thức truyền thông (09-01, 09-04)

                            

  Bài Viết Liên Quan
  TOP

  090 984 1025